ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Κεντρικό Μέγαρο Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Περιοχή: οδός Πατησίων 85
Έτος: 1950
Περιγραφή:
Το μέγαρο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος της οδού Πατησίων οικοδομήθηκε περί το έτος 1950, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη (1892-1969), απόφοιτου της γερμανικής σχολής του Berlin-Charlottenburg, εκπρόσωπου ενός ιδιόρρυθμου δυναμικού νεοακαδημαϊσμού, που προωθεί μια σύνδεση παλαιοτέρων και νεοτέρων μορφών, με παλινδρομήσεις ανάμεσα στο μοντέρνο και το κλασικό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Π. Τσολάκης (επιμ.), 50 ετών δράσις του Κώστα Κιτσίκη, 1913-1963, Αθήνα 1965* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ