ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ιονική Τράπεζα

Περιοχή: οδός Πεσμαζόγλου 12
Έτος: 1911-1916
Περιγραφή:
Το τριώροφο κτίριο της Ιονικής Τράπεζας στην οδό Πεσμαζόγλου ανεγέρθηκε το 1911, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά (1863-1937), που υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εκπρόσωπους του όψιμου νεοκλασικού ρυθμού. Ο διακοσμητικός φόρτος της πρόσοψης έχει χαρακτηριστεί από τον Σόλωνα Κυδωνιάτη "ξένος προς την αθηναϊκή απλότητα". Ήδη από το 1916, το κτίριο επεκτάθηκε προς τα νοτιοδυτικά (προς την οδό Σταδίου), βάσει μελέτης του ίδιου αρχιτέκτονα. Το 1958, με τη συγχώνευση Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, το κτίριο της πρώτης συνενώθηκε με το γειτονικό της δεύτερης (έργο επίσης του Αναστάσιου Μεταξά του 1927). Το 1983 κηρύχθηκε διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού και, μετά την εξαγορά, το 1999, της Ιονικής-Λαϊκής από την -επίσης γειτονική- Alpha Bank (πρώην Τράπεζα Πίστεως), πραγματοποιήθηκε η αποκατάσταση των δύο κτιρίων, που περιλάμβανε την αποσύνδεσή τους και την επαναφορά στην προ του 1958 κατάσταση, με παράλληλη εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών εργασίας (βάσει μελέτης των αρχιτεκτόνων Α. Σ. Καλλιγά, Σ. Καλλιγά και συνεργατών).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Γ. Κίζης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 2ος, Αθήνα 2004.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ