ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝαός Αγίων Αναργύρων (Αγιοταφίτικο Μετόχι)

Περιοχή: οδός Πρυτανείου και Ερεχθέως
Έτος: 1601-1650
Περιγραφή:
Ο ναός των Αγίων Αναργύρων, αποκαλούμενος και "Αγιοταφίτικο Μετόχι", κείται στους βόρειους πρόποδες της Ακρόπολης, στη διασταύρωση των οδών Πρυτανείου και Ερεχθέως. Πρόκειται για μια μονόκλιτη βασιλική, κτισμένη επί Τουρκοκρατίας, η οποία αποτέλεσε το καθολικό ομώνυμης γυναικείας μονής. Στεγάζεται από επιμήκη καμάρα, που απολήγει στις γωνίες σε κόγχες, ενώ φέρει στις μακρές πλευρές εσωτερικά τυφλά τόξα. Κατά τον 17ο αιώνα φέρεται ως ιδιοκτησία της Αθηναϊκής οικογένειας Κολοκύνθη (με την οποία, κατά τον αθηναιογράφο Δ. Γ. Καμπούρογλου, συνδέεται και το τοπωνύμιο της περιοχής της Κολοκυνθούς), ενώ από τον 18ο αιώνα και εξής αποτελεί μετόχι του Παναγίου Τάφου, του οποίου ο Έξαρχος διέμενε στα κελλιά του άλλοτε μοναστηριού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Το Ριζόκαστρον, Αθήνα 1920* Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Αι Παλαιαί Αθήναι, Αθήνα 1922* Α. Συγγόπουλος, "Τα Βυζαντινά και Τουρκικά Μνημεία των Αθηνών", στη σειρά Κ. Κουρουνιώτης & Γ. Α. Σωτηρίου (επιμ.), Ευρετήριον των Μνημείων της Ελλάδος, Αθήνα 1929.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ