ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Διώροφη κατοικία με καταστήματα

Περιοχή: οδός Σαρρή 50
Έτος: 1901-1920
Περιγραφή:
Το διώροφο κτίριο με υπόγειο της οδού Σαρρή 50, οικοδομήθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Αποτελεί τυπική περίπτωση κτιρίου της εποχής και της περιοχής, με εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στον όροφο, που εξυπηρετείται με ανεξάρτητη είσοδο του ισογείου. Το 2000 πραγματοποιήθηκε η αποκατάστασή του, βάσει μελέτης της αρχιτέκτονος Μερόπης Κωνσταντάκου (Άδεια Πολεοδομίας Αθηνών 6/2000).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Πολεοδομίας Αθηνών, φάκελος οικοδομικής αδείας 6/2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ