ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: οδός Σκουφά 2 & πλατεία Κολωνακίου
Έτος: 1931-1937
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία στη διασταύρωση της οδού Σκουφά με την πλατεία Κολωνακίου οικοδομήθηκε κατά τη δεκαετία του 1930. Το συγκεκριμένο κτίριο, με την επικράτηση της καμπύλης μορφής στην ελεύθερη ακμή του, αποτελεί παράλληλα χαρακτηριστικό δείγμα εφαρμογής του "έρκερ" (όγκοι -εδώ σε κυλινδρική μορφή- που προεξέχουν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, βάσει ρύθμισης του 1923· το όριο μειώθηκε νομοθετικά το 1937 στα 40 εκατοστά).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης (επιμ.), Σπίτια του '30-Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 68-69.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ