ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη (Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών)

Περιοχή: οδός Σουηδίας 61
Έτος: 1923
Περιγραφή:
Το κτίριο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (της Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών) στη βορειοδυτική πλευρά του Λυκαβηττού, οικοδομήθηκε το 1923, βάσει σχεδίων του Αμερικανού αρχιτέκτονα Stewart Thompson, ακολουθώντας έναν όψιμο και αναχρονιστικό για την εποχή του "αμιγή κλασικισμό".

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 290.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ