ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΠαλαιό Εθνικό Τυπογραφείο

Περιοχή: οδός Σταδίου (μεταξύ οδών Αρσάκη & Σανταρόζα)
Έτος: 1834-1932
Περιγραφή:
Το αρχικό κτίριο του Βασιλικού (από το 1863 Εθνικού) Τυπογραφείου και Λιθογραφείου επί της οδού Σταδίου (μεταξύ των κατοπινών οδών Αρσάκη και Σανταρόζα) οικοδομήθηκε το έτος 1834-1835, βάσει σχεδίων του Βαυαρού αρχιτέκτονα Joseph Hoffer. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα δημόσια κτίρια της απελευθερωμένης Αθήνας και ταυτόχρονα από τα πρώτα δείγματα ενός πρώιμου και λιτού κλασικισμού στην Ελλάδα. Διέθετε ένα ισόγειο σε σχήμα ανάποδου Π, στο μέσον της πρόσοψης του οποίου υψωνόταν ένας μικρότερος όροφος, που όμως αποτεφρώθηκε από πυρκαγιά το 1854. Το 1890 πραγματοποιήθηκαν επισκευές στην πρόσοψη και κτίσθηκαν νέες οικοδομές στο υπόλοιπο τετράγωνο, αλλά μια δεκαπενταετία αργότερα (το 1905-1906), το Τυπογραφείο μεταστεγάστηκε στη σημερινή του έδρα, επί της οδού Καποδιστρίου. Μεταξύ των ετών 1931-1932, προκειμένου να στεγαστούν στη θέση του παλαιού Τυπογραφείου οι υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών, προστέθηκε ένας νέος δεύτερος όροφος και μια πτέρυγα στην πίσω αυλή, με σχέδια του αρχιτέκτονα του δημοσίου Φοίβου Ζούκη. Το 1984 κατεδαφίστηκαν όλες οι υπόλοιπες προσθήκες του οικοδομικού τετραγώνου και διατηρήθηκε αναπαλαιωμένο μόνο το κυρίως διώροφο κτίριο, το οποίο έχει μεν ενσωματωμένο το ισόγειο του αρχικού κτίσματος του 1835, αλλά συνολικά απεικονίζει την εκλεκτικιστική μορφή που του δόθηκε το 1932 (με το νεοκλασικό περίθυρο της κεντρικής εισόδου, τις διακοσμημένες με ρόδακες και κυμάτια ζωφόρους και τη χαρακτηριστική διακόσμηση της ζώνης του ορόφου με τις κόκκινες ορθογώνιες επιφάνειες).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, "Το Νομισματοκοπείον κατεδαφίζεται", Αθηναϊκαί Μελέται 3/1940* Β. Κ. Δωροβίνης, «Το κτίριο του πρώτου Εθνικού Τυπογραφείου», Αρχαιολογία και Τέχνες 29/1988* Κατερίνα Κορρέ & Κατερίνα Μόμτσιου-Τοκατλίδη, "Το παλαιό Εθνικό Τυπογραφείο στην Αθήνα: Οι μεταμορφώσεις ενός ιστορικού κτηρίου", Αρχαιολογία και Τέχνες, 45/1992, σ. 62-79.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ