ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Εκλεκτικιστική τριώροφη κατοικία

Περιοχή: οδός Σταδίου 23
Έτος: 1880
Περιγραφή:
Το τριώροφο εκλεκτικιστικό κτίριο που βρίσκεται επί της Σταδίου 23, οικοδομήθηκε περί το 1880. Ανήκε στον Χιώτη τραπεζίτη Σταμάτιο Δεκόζη Βούρο (1792-1881), στον οποίο ανήκαν επίσης το συνεχόμενο κτίριο επί της οδού Σταδίου 19-21 (του Ziller), καθώς και τα παρακείμενα επί της οδού Παπαρηγοπούλου 5 και 7 (που στεγάζουν σήμερα το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών). Στη συνέχεια περιήλθε στον Αλέξανδρο Σαράτζογλου και το 1895, ως προικώο στον Θεμιστοκλή Κινδύνη, έκτοτε δε παρέμεινε στους κληρονόμους του. Από τις αρχές του 20ού αιώνα, με την ραγδαία εξάπλωση του εμπορίου στην περιοχή, το κτίριο μετατράπηκε βαθμιαία από κατοικία σε χώρο επαγγελματικών χρήσεων. Κατά το 1920 αναφέρονται εκεί το εδωδιμοπωλείο του Γ. Σταμάτη και τα γραφεία των ασφαλιστών Γ. Ράλλη και Αμβρόσιου Πλυτά, με την αντιπροσωπεία της βρετανικής ασφαλιστικής εταιρείας "Commercial Union Assurance Co", ενώ το 1930 έχουν προστεθεί το εμπορορραφείο του Β. Φουρλιά, το κατάστημα ανδρικών ειδών Γ. Λαμπρόπουλου και τα γραφεία της διαφημιστικής εταιρείας "Διεθνές".

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ