ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΜέγαρο Εφεσίου

Περιοχή: οδός Σταδίου 28
Έτος: 1923-1928
Περιγραφή:
Το επταώροφο μέγαρο Εφεσίου στην οδό Σταδίου, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1923-1928, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Τσαγρή (1882-1941), εκφραστή ενός νεοακαδημαϊκού εκλεκτικισμού, με επιδράσεις από την Art Nouveau και τη βιεννέζικη σχολή του Otto Wagner. Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό από αισθητικής και τεχικής πλευράς. Ήταν μια από τις πρώτες πολυώροφες οικοδομές γραφείων του κέντρου των Αθηνών, και ταυτόχρονα ένα από τα πρώτα κτίρια στα οποία έγινε χρήση του νεοεμφανιζόμενου τότε οπλισμένου σκυροδέματος. Ανεγέρθηκε για λογαριασμό του Σπυρίδωνα Ηλ. Εφέσιου, από τους κληρονόμους του οποίου πωλήθηκε στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο το 1950.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Θ. Χολέβας, Ο αρχιτέκτων Β. Γ. Τσαγρής, Αθήνα 1987, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000* Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ