ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Μέγαρο Διοίκησης Alpha Τραπέζης Πίστεως

Περιοχή: οδός Σταδίου 40
Έτος: 1980
Περιγραφή:
Το κτίριο διοικήσεως της Τραπέζης Πίστεως (κατόπιν Alpha Bank) οικοδομήθηκε περί το 1980, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη, σε συνεργασία με τον Κώστα Μανουηλίδη. Θεωρήθηκε επιτυχής σύνθεση των ρευμάτων του υστερομοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού, εναρμονίζοντας "στοιχεία του ιταλικού νεορασιοναλισμού με τον ήπιο χαρακτήρα του αθηναϊκού νεοκλασικισμού". Στο σημείο που υψώνεται το υπό μελέτη κτίριο, υπήρχε από τον 19ο αιώνα μια σειρά νεοκλασικών κτιρίων τα οποία στέγαζαν γραφεία και καταστήματα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης, Η ζωή και το έργο του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου (1811-1885), Αθήνα 1995, σ. 128* Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ