ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Μέγαρο Αθηνογένους

Περιοχή: οδός Σταδίου 50
Έτος: 1875-1880
Περιγραφή:
Το μέγαρο Αθηνογένους επί της οδού Σταδίου, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1875-1880, βάσει σχεδίων ξένου αρχιτέκτονα που εργαζόταν στην Ελλάδα (υπάρχει διχογνωμία εάν πρόκειται για τον Piat ή τον Eugene Trumb, ενώ σχέδιο κάτοψης έχει εντοπιστεί και στο αρχείο Ziller). Αξιοσημείωτη θεωρείται η κεντρική νεοκλασική σύνθεση με τις ιωνικές παραστάδες στην πρόσοψη, που συνδυάζεται με στοιχεία μπαρόκ, κυρίως στην επίστεψη. Στα τέλη του 19ου αιώνα στέγασε για ένα διάστημα την Οθωμανική Τράπεζα (Banque Ottomane de Change et de Valeurs). Το 1989 είχε περιέλθει στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, η οποία θέλησε να το αξιοποιήσει, προτείνοντας τη διατήρηση της πρόσοψης και μέρους του εξωτερικού περιγράμματος, με παράλληλη ανέγερση οκταώροφης σύγχρονης οικοδομής πίσω του. Μετά τη γνωμοδότηση όμως του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων υπέρ της διατήρησης του συνόλου του κτιρίου, τα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν και έκτοτε το κτίριο καταρρέει εγκαταλελειμένο, με ακρωτηριασμένη την επίστεψη και χωρίς τον κεντρικό εξώστη του.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 177-178* Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 116-117, σχόλιο* Ν. Βατόπουλος, "Η ιστορία του Μεγάρου Αθηνογένους", Καθημερινή 22.1.1995.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ