ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝαός Παμμεγίστων Ταξιαρχών -Παναγίας Γρηγορούσας

Περιοχή: οδός Ταξιαρχών & Δεξίππου (πύλη Αγοράς)
Έτος: 1852-1922
Περιγραφή:
Στο σημείο αυτό βρισκόταν ο βυζαντινός ναός των Ταξιαρχών (του 11ου-12ου αιώνα), ο οποίος ανοικοδομήθηκε εκ βάθρων το 1852. Αλλά και ο νεότερος ναός, εγεγραμμένος σταυροειδής μετά τρούλλου (με αξιοσημείωτη εικονογράφηση του επτανήσιου αγιογράφου Δ. Πελεκάση), υπέστη με τη σειρά του εκτεταμένη ανακαίνιση το 1922. Το 1945 αφιερώθηκε στο ναό η μικρασιατική εικόνα της Παναγίας της Γρηγορούσας και το 1948 αναγνωρίστηκε ως προσκύνημα. Το 1995 έγινε μια μικρή επέκταση του υπάρχοντος κτίσματος.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 91* Ιερό Προσκύνημα Παναγίας "Γρηγορούσης" (χ.χ.).
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ