ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΚτίριο Ελληνικής Εταιρείας (για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

Περιοχή: οδός Τριπόδων 28
Έτος: 1801-1900
Περιγραφή:
Πρόκειται για ένα κτίριο του 19ου αιώνα με εσωτερική αυλή, που διαθέτει έναν αρχικό πυρήνα των οθωμανικών χρόνων. Η πρόσοψη της οδού Τριπόδων απέκτησε τη συμμετρική νεοκλασική της μορφή στα χρόνια του Όθωνα, ενώ νεότερες προσθήκες πραγματοποιήθηκαν προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Από την τελευταία αυτή φάση χρονολογείται και ο ζωγραφικός του διάκοσμος (ταβανογραφίες και τοιχογραφίες). Χρησίμευε κυρίως ως κατοικία, ενώ κατά τον 20ό αιώνα στέγασε στα υπόγειά του και επαγγελματικές δραστηριότητες. Στην δεκαετία του 1980 το κτίριο περιήλθε στην ιδιοκτησία της Ελληνικής Εταιρείας και το 1990-1991 πραγματοποιήθηκε η αποκατάστασή του, σε συνδυασμό με τη στατική και αντισεισμική του ενίσχυση (βάσει μελέτης των αρχιτεκτόνων Γιάννη Κίζη, Κώστα Καραδήμα και Θεόδωρου Τσιτρούλη).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Γ. Κίζης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 1ος, Αθήνα 2004.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ