ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Εκλεκτικιστική διώροφη κατοικία

Περιοχή: οδός Τροίας 19
Έτος: 1915-1930
Περιγραφή:
Το εκλεκτικιστικό διώροφο κτίριο της οδού Τροίας 19, οικοδομήθηκε στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Χαρακτηρίζεται από μια αρμονική συνύπαρξη του ύστερου νεοκλασικισμού με στοιχεία του Γαλλικού Second Empire, αλλά και της Art Nouveau.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Μπίρης, "Κυψέλη: Μια ζωντανή αστική αρχιτεκτονική", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 23.2.2003, σ. 8-10.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ