ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: οδός Τροίας 30
Έτος: 1938
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία της οδού Τροίας 30 οικοδομήθηκε περί το 1938, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη (1894-1961), απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts, σχεδιαστή του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κ.ά. Στο έργο του, όπως παρατηρεί ο Μ. Μπίρης, "γεφυρώνεται η παράδοση της Beaux-Arts με την αφαιρετική απόδοση του μοντέρνου κλασικισμού".

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Νίκος Βατόπουλος "Ημερολόγιο της πόλης", Καθημερινή, 5.2.1995* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ