ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ναός Αγίου Γεωργίου Ριζαρείου Σχολής

Περιοχή: λεωφόρος Β. Σοφίας 24
Έτος: 1849
Περιγραφή:
Η Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή ιδρύθηκε το 1841, με κληροδότημα των ομογενών επιχειρηματιών αδελφών Μάνθου και Γεώργιου Ριζάρη. Το κτίριο του ιδρύματος δεν υπάρχει πια (μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις, στο Χαλάνδρι, το 1950), αλλά διασώζεται ο ναός του Αγίου Γεωργίου που είχε οικοδομηθεί το 1849 στο εσωτερικό του περιβόλου του, βάσει σχεδίων του δημοτικού αρχιτέκτονα Αρμόδιου Βλάχου. Πρόκειται για μια εκκλησία του τύπου σταυροειδούς μετά τρούλλου, που συνδυάζει νεοβυζαντινά στοιχεία (δίλοβα και τρίλοβα παράθυρα, κ.τ.λ.) με κλασικιστικού ρυθμού (γλυπτά μαρμάρινα μέλη, κυμάτια, κ.τ.λ.), που την κατατάσσουν στον Ελληνοβυζαντινό ρυθμό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Γ. Α. Πουλημένος, "Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Άγιος Γεώργιος και Άγιος Νικόλαος", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 5.11.2000, σ. 30-31.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ