ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Μέγαρο Γιάνναρου

Περιοχή: οδός Φιλελλήνων 1 & Όθωνος
Έτος: 1917
Περιγραφή:
Το επταώροφο κτίριο στη γωνία των οδών Φιλελλήνων και Όθωνος, οικοδομήθηκε το 1917. Ήταν το υψηλότερο κτίριο της εποχής του στην Αθήνα (η ανησυχία που προκάλεσε, είχε ως συνέπεια την έκδοση διατάγματος για τον περιορισμό του ύψους των οικοδομών) και παράλληλα (μαζί με το ξενοδοχείο "Ίλιον Παλλάς" και το μέγαρο Εφεσίου στην οδό Σταδίου), ένα από τα πρώτα κτίρια στα οποία έγινε χρήση του νεοεμφανιζόμενου τότε οπλισμένου σκυροδέματος.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 291* Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 148.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ