ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Νεοκλασική τριώροφη κατοικία

Περιοχή: οδός Φιλελλήνων 23
Έτος: 1920-1940
Περιγραφή:
Το κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Φιλελλήνων 23, οικοδομήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά, τη δεκαετία του 1920, κτίστηκαν το υπερυψωμένο υπόγειο, το υπερυψωμένο ισόγειο και ένας όροφος, σε όψιμο νεοκλασικό ρυθμό, με φέροντα οργανισμό από λιθοδομή. Αργότερα, κατά τη δεκαετία του 1930, προστέθηκε ένας επιπλέον όροφος, με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο οποίος δεν εναρμονίστηκε μορφολογικά με το υποκείμενο νεοκλασικό κτίριο. Κατά την οικοδομή του πρόσθετου ορόφου αφαιρέθηκε η αρχική στέγη και στη θέση της σκυροδετήθηκε πλάκα ως οροφή του προϋπάρχοντος ορόφου. Το ισόγειο εξυπηρετείται από την κυρία είσοδο, ενώ οι άλλοι όροφοι διαθέτουν χωριστή είσοδο, που οδηγεί σε κλίμακα και ανελκυστήρα. Το κτίριο είχε αγοραστεί το 1970 από την κατασκευαστική εταιρεία Ε.Δ.Ο.Κ., από την οποία μετά την πτώχευσή της περιήλθε, το 1987, μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού, στην Εθνική Τράπεζα, που με τη σειρά της το πώλησε το 1996 στη Βουλή των Ελλήνων. Το κτίριο, το οποίο έχει υποστεί αρκετές φθορές και επεμβάσεις που έχουν αλλοιώσει την αρχική μορφή του, κηρύχθηκε διατηρητέο το 1991.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Αθηνών* Αρχείο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ