ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Οικία Κοκορόπουλου

Περιοχή: οδός Φυλής 48
Έτος: 1885-1890
Περιγραφή:
Η διπλοκατοικία της οδού Φυλής 48 οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1885-1890 και αποτελεί ένα από τα πρώτα δείγματα ενός όψιμου κλασικισμού, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τις δύο παράλληλες κατακόρυφες ενότητες με τις χωριστές εισόδους των οροφοδιαμερισμάτων, που περιβάλλουν δεξιά και αριστερά την κεντρική κλασική τριμερή διάρθρωση.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 76-79, 115, 142.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ