ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολυκατοικία Λαναρά

Περιοχή: οδός Φωκίωνος Νέγρη 23 & Επτανήσου
Έτος: 1938
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία Λαναρά που υψώνεται στη γωνία των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Επτανήσου, οικοδομήθηκε το 1938, βάσει σχεδίων του μηχανικού Ι. Ζολώτα. Χαρακτηριστικό δείγμα του μοντέρνου μεσοπολεμικού κινήματος με τις "πουριστικές" και ρασιοναλιστικές κατευθύνσεις, εντυπωσιάζει ακόμη και σήμερα, όπως παρατηρεί ο Μ. Μπίρης, με την ποιότητα της κατασκευής της, τις καμπύλες μορφές της και τη στιβαρή εμφάνιση του όγκου της.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Μπίρης, "Κυψέλη: Μια ζωντανή αστική αρχιτεκτονική", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 23.2.2003, σ. 8-10.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ