ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Υπουργείο Εμπορίου

Περιοχή: οδός Χαλκοκονδύλη 2-4 (πλατεία Κάνιγγος)
Έτος: 1938-1940
Περιγραφή:
Η ανέγερση του κτιρίου του Υπουργείου Εμπορίου, στην πλατεία Κάνιγγος, ξεκίνησε μεταξύ των ετών 1938-1940, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Κριεζή (1880-1947), απόφοιτου της σχολής του Μονάχου, πρώιμου εκφραστή μιας τάσης που επιδιώκει τη λειτουργικότητα και την αξιοποίηση των μοντέρνων δομικών υλικών, σε συνδυασμό με την αναζήτηση μιας "ελληνικότητας". Η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε μεταπολεμικά (1946-1949), ενώ επακολούθησαν και άλλες επεμβάσεις (1960-1962, δεκαετία 1970), με τροποποιήσεις και προσθήκες ορόφων.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000* Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ