ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: λεωφόρος Β. Σοφίας 29
Έτος: 1938
Περιγραφή:
Η εξαώροφη πολυκατοικία της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 29, οικοδομήθηκε περί το 1938, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη (1892-1969), απόφοιτου της γερμανικής σχολής του Berlin-Charlottenburg, εκπρόσωπου ενός ιδιόρρυθμου δυναμικού νεοακαδημαϊσμού, που προωθεί μια σύνδεση παλαιοτέρων και νεοτέρων μορφών, με παλινδρομήσεις ανάμεσα στο μοντέρνο και το κλασικό. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της τάσης: πρόκειται, κατά βάση, για μια μοντέρνα οικοδομή, με παράλληλη χρήση αρκετών κλασικιστικών στοιχείων στην πρόσοψη (παραστάδες, πεσσοί, κιλλίβαντες κάτω από τους εξώστες κ.τ.λ.).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Π. Τσολάκης (επιμ.), 50 ετών δράσις του Κώστα Κιτσίκη, 1913-1963, Αθήνα 1965* Δ. Φιλιππίδης (επιμ.), Σπίτια του '30-Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 92* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ