ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σαρόγλειο Μέγαρο

Περιοχή: πλατεία Παύλου Μελά & Ρηγίλλης
Έτος: 1924-1932
Περιγραφή:
Το Σαρόγλειο Μέγαρο οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1924 και 1932, επάνω σε σχέδια του αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Νικολούδη, απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts. Ο Νικολούδης είχε κερδίσει το 1912 τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το νέο Δικαστικό Μέγαρο, του οποίου ως θέση ανέγερσης είχε προσδιοριστεί τότε ο χώρος των Στρατώνων Πυροβολικού, στη συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Ριζάρη. Το έργο εκείνο ματαιώθηκε και, στη θέση εκείνη κτίστηκε τελικώς, σε σχέδια του ίδίου, το «νεομπαρόκ» Σαρόγλειο, με κληροδότημα του αξιωματικού του Πυροβολικού Πέτρου Σαρόγλου (1864-1920), στο οποίο στεγάζεται η Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 306* Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 167.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ