ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Μέγαρο Συγγρού (Υπουργείο Εξωτερικών)

Περιοχή: λεωφόρος Β. Σοφίας 5
Έτος: 1872-1873
Περιγραφή:
Το νεοκλασικό μέγαρο επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας που στεγάζει σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1872-1873, για λογαριασμό του επιχειρηματία Ανδρέα Συγγρού (1828-1899). Η αρχική μελέτη εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα Ernst Ziller (1837-1923), ενώ την ανέγερση επέβλεψε σε πρώτη φάση ο στρατιωτικός μηχανικός Νικόλαος Σούτζος και στη συνέχεια ο Γάλλος αρχιτέκτονας Piat, ο οποίος επιμελήθηκε και την εσωτερική διακόσμηση. Η μελέτη του Ziller προέβλεπε ένα μάλλον λιτό διώροφο κτίριο με μικρό κτίσμα στο δώμα και επιμήκη προέχουσα τοξοστοιχία στηριζόμενη σε κίονες, η οποία καμπυλώνεται στη θέση της εισόδου και χρησιμεύει ως εξώστης στον όροφο. Στον κεντρικό αυτό πυρήνα προστέθηκαν, κατά τη διάρκεια ήδη της οικοδόμησης, με παρέμβαση του ίδιου του Συγγρού, δύο τμήματα εκατέρωθεν (με αποτέλεσμα η προβλεπόμενη τριμερής διάταξη να γίνει πενταμερής). Μετά τον θάνατο και της συζύγου του ιδιοκτήτη, Ιφιγένειας Μαυροκορδάτου-Συγγρού (1921), το μέγαρο κληροδοτήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο "ίνα χρησιμεύη διαρκώς ως κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών". Μετά την παραλαβή του από το Υπουργείο Εξωτερικών (το οποίο πάντως το 1933 έδρευε ακόμη επί της οδού Φιλελλήνων 12), το κτίριο μετασκευάστηκε ριζικά κατά την δεκαετία 1930-1940, με κύρια παρέμβαση την ανάπτυξη προς τα επάνω του προστώου της κεντρικής εισόδου, το οποίο κατέλαβε το ύψος όλου του κτιρίου, και επιστεγάστηκε με τριγωνικό αέτωμα, στοχεύοντας σε μια πιο "κλασικιστική" εμφάνιση. Αργότερα ανεγέρθηκε και προσθήκη ορόφου, σε εσοχή μεγάλης έκτασης. To κτίριο κηρύχθηκε προστατευόμενο έργο τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1976 (ΦΕΚ 612/30.4.1976).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 180-181* Αρχείο Τεχνικής Διεύθυνσης Υπουργείου Εξωτερικών (Νικολία Ιωαννίδου, "Το Μέγαρο Ανδρέα Συγγρού, σημερινή έδρα του Υπουργείου Εξωτερικών στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας αρ.5", Αθήνα 1997, υπό δημοσίευση).
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ