ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου

Περιοχή: λεωφόρος Β. Σοφίας 55
Έτος: 1927
Περιγραφή:
Η πενταώροφη πολυκατοικία που βρίσκεται στη γωνία της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας με την οδό Γενναδίου, οικοδομήθηκε το έτος 1927, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη (1892-1969), απόφοιτου της γερμανικής σχολής του Berlin-Charlottenburg, εκπρόσωπου ενός ιδιόρρυθμου δυναμικού νεοακαδημαϊσμού, που προωθεί μια σύνδεση παλαιοτέρων και νεοτέρων μορφών. Το συγκεκριμένο κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εφαρμογής του "έρκερ" (όγκοι που προεξέχουν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, βάσει ρύθμισης του 1923· το όριο μειώθηκε νομοθετικά το 1937 στα 40 εκατοστά και έχει ενδιαφέρον ότι η πρωτοβουλία της μείωσης ανήκει στον ίδιο τον Κιτσίκη).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης (επιμ.), Σπίτια του '30-Μοντέρνα αρχιτεκτονική στην προπολεμική Αθήνα, Αθήνα 1998, σ. 18* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ