ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Περιοχή: λεωφόρος Β. Σοφίας 72
Έτος: 1901-1909
Περιγραφή:
Το Αιγινήτειο Νοσοκομείο οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1901-1909, με κληροδότημα του καθηγητή της ειδικής νοσολογίας Διονύσιου Χατζή-Αιγινήτη (1818-1882), βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Αναστάσιου Μεταξά (1862-1937) που υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες εκπρόσωπους του όψιμου νεοκλασικού ρυθμού. Το διώροφο νεοκλασικό κτίριο στεγάζει σήμερα τη νευρολογική και ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κατάλογος Έκθεσης Ενθυμημάτων "1837-1987-Εκατόν Πενήντα Χρόνια", Αθήνα 1987.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ