ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πύργος Atrina

Περιοχή: λεωφόρος Κηφισσίας 32 (Παράδεισος Αμαρουσίου)
Έτος: 1977-1981
Περιγραφή:
Ο 18ώροφος ουρανοξύστης "Atrina" της λεωφόρου Κηφισσίας οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1977-1981, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Ιωάννη Βικέλα. Θεωρείται από τα επιτυχέστερα δείγματα γυάλινων πύργων στην Ελλάδα, που εκμεταλλεύεται δημιουργικά τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων υλικών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ