ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Οικία Καβάκου

Περιοχή: οδός Αιόλου 15 & Ερμού 67
Έτος: 1871
Περιγραφή:
Το τριώροφο κτίριο με δώμα, στη διασταύρωση των οδών Αιόλου και Ερμού, οικοδομήθηκε περί το 1870 (αναφέρεται για πρώτη φορά στα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών το 1871) και αποτελεί αξιόλογο δείγμα του εκλεκτικιστικού ρυθμού της εποχής εκείνης. Αρχικά ανήκε στον Θωμά Καβάκο, και το 1871 μεταβιβάστηκε κατά τα 11/16 στους κληρονόμους του και κατά τα 5/16 στην "Ελεήμονα Εταιρεία" (που διαχειριζόταν το Πτωχοκομείο). Έκτοτε περιήλθε διαδοχικά στην οικογένεια Χαρίτου (1871-1900), στην οικογένεια Τριανταφυλλίδη (1900-1958) και τελικώς στην οικογένεια Τρουπάκη (1958 κ.ε.).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ