ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πύργος Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Περιοχή: οδός Γ' Σεπτεμβρίου 102-104
Έτος: 1961-1965
Περιγραφή:
Ο πύργος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1961-1965, βάσει σχεδίων του σημαντικού αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη (1892-1969), ο οποίος είχε σχεδιάσει προηγουμένως και το αντίστοιχο μέγαρο της οδού Πατησίων. Πρόκειται για τον πρώτο ουσιαστικά ουρανοξύστη των Αθηνών, μέσα στο πνεύμα ενός συμβατικού μοντερνισμού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Π. Τσολάκης (επιμ.), 50 ετών δράσις του Κώστα Κιτσίκη, 1913-1963, Αθήνα 1965* Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000* Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ