ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Υποσταθμός Δ.Ε.Η.

Περιοχή: οδός Γ' Σεπτεμβρίου 111
Έτος: 1971-1977
Περιγραφή:
Ο υποσταθμός διανομής και γραφείων της Δ.Ε.Η. στην Γ' Σεπτεμβρίου οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1973-1977, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Κλ. Κραντονέλλη (1912-1978). Κτισμένο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο τριγωνικό οικόπεδο, με τη μορφοπλαστική πρωτοτυπία του και τη δημιουργική χρήση του εμφανούς μπετόν, θεωρείται από τα πλέον ενδιαφέροντα δείγματα μοντέρνας αρχιτεκτονικής δημοσίων κτιρίων στην Ελλάδα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000* Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ, Δοκίμια για τη Νέα Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 2001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ