ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας

Περιοχή: οδός Γ' Σεπτεμβρίου 146
Έτος: 1923-1928
Περιγραφή:
Το κτίριο αυτό, δείγμα του εξελιγμένου ευρωπαϊκού εκλεκτικισμού, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1923-1928, με απόφαση της Εθνικής Τράπεζας, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Νικόλαου Ζουμπουλίδη. Πρόκειται για το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που κατασκευάστηκε εξαρχής με σκοπό να στεγάσει αρχεία και είχε ληφθεί ειδική μέριμνα για την αντοχή του, ενώ η διαρρύθμιση ανταποκρινόταν στις ανάγκες των αρχειοστασίων, με τα ειδικά μεταλλικά ράφια γερμανικής κατασκευής. Αρχικά προβλεπόταν η οικοδόμηση υπογείου, ισογείου, ημιορόφου και πρώτου ορόφου, ενώ όμως το έργο βρισκόταν σε εξέλιξη αποφασίστηκε η προσθήκη δύο ακόμη ορόφων. Τα αρχεία της Εθνικής Τράπεζας παρέμειναν εκεί επί 75 χρόνια. Με αφορμή ορισμένες ζημιές που υπέστη κατά τον σεισμό του 1999, αποφασίστηκε η εκκένωσή του, προκειμένου να πραγματοποιηθούν, μεταξύ των ετών 2000-2002, εργασίες ενίσχυσης, στερέωσης, στεγάνωσης και ανάπλασής του (βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης του Γεώργιου Ζούπα και των προτάσεων του Εργαστηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών του Ε.Μ.Π.).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Χαρκιολάκης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 3ος, Αθήνα 2006.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ