ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

Περιοχή: οδός Άγγελου Γέροντα 6 & Α. Χατζημιχάλη
Έτος: 1801-1890
Περιγραφή:
Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο του 19ου αιώνα, που διαθέτει έναν αρχικό πυρήνα των οθωμανικών χρόνων. Στην αρχική του μορφή μαρτυρείται ήδη το 1836, ενώ η κατοπινή, με κάποια νεοκλασικά στοιχεία, υπάρχει ήδη το 1890. Στο επόμενο διάστημα, και πάντως προ του 1937, είχε λάβει την οριστική της μορφή και η βορειοδυτική προσθήκη. Αρχικά χρησίμευε ως κατοικία, ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 στέγαζε γκαλερί τέχνης (ιδιοκτησίας Αχιλλέα Τσαντίλη), αφού πρώτα υπέστη σημαντικές μετασκευές στην πρόσοψη και το εσωτερικό του. Αργότερα το κτίριο περιήλθε στην ιδιοκτησία της ΕΤΒΑ (που εξαγοράστηκε το 2002 από την Τράπεζα Πειραιώς). Την περίοδο 1999-2003 το κτίριο ενισχύθηκε στατικά και αποκαταστάθηκε μορφολογικά (βάσει μελέτης των αρχιτεκτόνων Π. Γραμματόπουλου, Χρ. Πανουσάκη, Μ. Βουρνού, Θ. Πασούλα, Γ. Τριανταφύλλου και της "Αρχιτεκτονικής Ε.Π.Ε.") και έκτοτε στεγάζει το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Χαρκιολάκης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 3ος, Αθήνα 2006.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ