ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Έπαυλις Malkolm

Περιοχή: οδός Αγίας Ζώνης 39
Έτος: 1831-1832
Περιγραφή:
Η έπαυλις Malkolm κτίστηκε μεταξύ των ετών 1831-1832 στην εξοχική τότε περιοχή της Κυψέλης, κοντά στην Αγία Ζώνη, βάσει σχεδίων των αρχιτεκτόνων Σταμάτιου Κλεάνθη (1802-1862) και Eduard Schaubert, για λογαριασμό του Βρετανού ναυάρχου Malkolm (αντικαταστάτη του Codrington στη διοίκηση της ναυτικής μοίρας της Μεσογείου). Πρόκειται για μια απλή οικοδομή χωρίς ιδιαίτερο διάκοσμο, με ένα μεγάλο αέτωμα στην πρόσοψη, ένα από τα ελάχιστα διασωζόμενα δείγματα πρώιμης νεοκλασικής αρχιτεκτονικής των πρώτων χρόνων αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. Στην έπαυλη στεγάστηκε επί ένα διάστημα η Γαλλική Πρεσβεία και σήμερα ανήκει στο Άσυλο Ανιάτων. Το αρχικό κτίριο έχει περικυκλωθεί από διάφορες διαδοχικές προσθήκες ενσωματωμένες στη δομή του, οι οποίες ουσιαστικά το αποκρύπτουν τελείως.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ο. Fountoulaki, Stamatios Kleanthes (1802-1862), Καρλσρούη 1979* Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 61, 2 σχέδια.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ