ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


2ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Περιοχή: οδός Αδριανού 106-108
Έτος: 1875-1876
Περιγραφή:
Το κτίριο της "Δημοτικής Σχολής" στην Πλάκα, οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1875-1876, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Κάλκου (1810-1878). Το μνημειακό πρόπυλο με τους δωρικούς κίονες και το κλασικό αέτωμα, συνιστά μια αξιοσημείωτη αντίθεση με τη μικρή σχετικά κλίμακα του οικοδομήματος, στο οποίο στεγάζεται σήμερα το 74ο Δημοτικό Σχολείο.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Υπουργείο Πολιτισμού, Νεοελληνικά εκπαιδευτήρια 1830-1940, Αθήνα 2001.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ