ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Νεοκλασικό διώροφο κτίριο με καταστήματα

Περιοχή: οδός Αθηναΐδος 4
Έτος: 1890-1900
Περιγραφή:
Το διώροφο νεοκλασικό κτίριο με υπόγειο που βρίσκεται επί της οδού Αθηναϊδος 4, οικοδομήθηκε κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και έκτοτε στεγάζει καταστήματα. Έχει κεραμοσκεπή στέγη στο μπροστινό τμήμα και δώμα στο πίσω, ενώ οι είσοδοι του ισογείου χωρίζονται με πεσσούς δωρικού ρυθμού. Το 2004 εγκρίθηκε μια διαδικασία αποκατάστασής του, βάσει μελέτης της αρχιτέκτονος Ισμήνης Παπασπηλιοπούλου (Άδεια Πολεοδομίας Αθηνών 1274/04).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Πολεοδομίας Αθηνών, φάκελος οικοδομικής αδείας 1274/2004.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ