ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΕκλεκτικιστικό διώροφο κτίριο

Περιοχή: οδός Αθηνάς 16 & Βορέως 17
Έτος: 1900
Περιγραφή:
Το εκλεκτικιστικό κτίριο στη γωνία των οδών Αθηνάς και Βορέως, οικοδομήθηκε στο γύρισμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα και χαρακτηρίζεται από τη διακόσμηση μέσα στο πνεύμα του Γαλλικού Second Empire. Τα κιγκλιδώματα των μπαλκονιών, ωστόσο, αναπαράγουν τα διαδεδομένα από τον Ziller μοτίβα. Σήμερα, ανακαινισμένο, στεγάζει υποκατάστημα της Alpha Bank.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Μπίρης, "Οδός Αθηνάς: Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 17.6.2001, σ. 8-11.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ