ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Νεοκλασική διώροφη κατοικία με καταστήματα

Περιοχή: οδός Αθηνάς 32
Έτος: 1900
Περιγραφή:
Το διώροφο αυτό κτίριο της οδού Αθηνάς 32, με κατοικία στον όροφο και κατάστημα στο ισόγειο, οικοδομήθηκε στο γύρισμα από τον 19ο στον 20ό αιώνα. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του όψιμου κλασικισμού. Η κόγχη στο μέσον της πρόσοψης του ορόφου, φιλοξενούσε πιθανότατα κάποιο διακοσμητικό γλυπτό.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Σ. Β. Σκοπελίτης, Νεοκλασικά σπίτια της Αθήνας και του Πειραιά, Αθήνα 1η έκδ. 1975, 2η έκδ. 1981* Μ. Μπίρης, "Οδός Αθηνάς: Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 17.6.2001, σ. 8-11.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ