ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Νεοκλασική διώροφη κατοικία με καταστήματα

Περιοχή: οδός Αθηνάς 33
Έτος: 1900
Περιγραφή:
Το διώροφο αυτό κτίριο της οδού Αθηνάς 33, με κατοικία στον όροφο και κατάστημα στο ισόγειο, οικοδομήθηκε στο γύρισμα από τον 19ο στον 20ό αιώνα και αποτελεί αξιόλογο δείγμα του όψιμου κλασικισμού.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Μπίρης, "Οδός Αθηνάς: Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 17.6.2001, σ. 8-11.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ