ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ξενοδοχείο "Βενετία"

Περιοχή: οδός Αθηνάς 40 & Ευριπίδου
Έτος: 1875-1900
Περιγραφή:
Το τριώροφο ξενοδοχείο «Βενετία» που δεσπόζει στη γωνία των οδών Αθηνάς και Ευριπίδου, οικοδομήθηκε κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ακμής του αθηναϊκού κλασικισμού. Σήμερα καταρρέει εγκαταλελειμένο.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ελένη Παπανδρέου-Βλάχου, «Τα ξενοδοχεία της οδού Αθηνάς», Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 17.6.2001, σ. 22-24* Μ. Μπίρης, "Οδός Αθηνάς: Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 17.6.2001, σ. 8-11.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ