ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Κτίριο Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Περιοχή: οδός Αθηνάς 56 & Λυκούργου
Έτος: 1920
Περιγραφή:
Το κτίριο γραφείων στη γωνία των οδών Αθηνάς και Λυκούργου, οικοδομήθηκε το 1920, για λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Κουρεμένου (1875-1957), απόφοιτου της γαλλικής Ecole des Beaux-Arts, και οπαδού μιας "ρασιοναλιστικής κάθαρσης" του κλασικισμού, με στόχο την "εναρμόνησή του με τις νέες λειτουργικές και κατασκευαστικές συνθήκες", χωρίς, ωστόσο, να χαθεί η αισθητική του. Το έργο του εμφανίζει παράλληλα στοιχεία αναζήτησης της "ελληνικότητας", όπως στην περίπτωση αυτή, όπου τα πήλινα διακοσμητικά στοιχεία (στην παράδοση του Ziller) συνδυάζονται με πολύχρωμα μάρμαρα και με τις ψηφιδωτές παραστάσεις αρχαιοελληνικού περιεχομένου (ανάλογες συναντάμε και σε άλλα του έργα, όπως λ.χ. στη λεγόμενη "Μικρή Πολυκατοικία" της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 17). Η εκτίμηση του Μάνου Μπίρη είναι ότι πρόκειται για προσθήκη σε προϋπάρχον νεοκλασικό κτίριο.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 165-166* Μ. Μπίρης, "Οδός Αθηνάς: Η αρχιτεκτονική φυσιογνωμία", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 17.6.2001, σ. 8-11.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ