ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Διώροφο κτίριο Art Nouveau

Περιοχή: οδός Αθηνάς 8 & Αγίας Ειρήνης
Έτος: 1900-1930
Περιγραφή:
Το διώροφο αυτό κτίριο στη γωνία των οδών Αθηνάς και Αγίας Ειρήνης οικοδομήθηκε τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και αποτελεί ένα αξιόλογο δείγμα Art Nouveau, σε συνδυασμό με κλασικίζοντα στοιχεία.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Χαρκιολάκης (επιμ.), Αποκατάσταση μνημείων-Αναβίωση ιστορικών κτιρίων στην Αττική, τόμος 3ος, Αθήνα 2006, σ. 122.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ