ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝεοκλασική διώροφη κατοικία με καταστήματα

Περιοχή: οδός Αιόλου 1 & Πελοπίδα
Έτος: 1862-1900
Περιγραφή:
Χαρακτηριστικό νεοκλασικό διώροφο κτίριο με εκλεκτικιστικά στοιχεία, κτισμένο κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, που περιλαμβάνει κατοικία στον όροφο και καταστήματα στο ισόγειο. Παραστάδες με επίκρανα κορινθιακού ρυθμού παρεμβάλλονται ανάμεσα στα ανοίγματα του ορόφου, ενώ οι είσοδοι των καταστημάτων του ισογείου χωρίζονται με πεσσούς δωρικού ρυθμού. Το 1930 καταγράφονται εκεί ένα σανδαλοπωλείο και ένα καφενείο. Σήμερα έχει ανακαινιστεί και στεγάζει την 3η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αθηνών.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (εισαγωγή Ι. Τραυλός), Νεοκλασσική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα 1967* Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών (επιμ. Ι. Δημακόπουλος), Ανθολογία Ελληνικής Αρχιτεκτονικής: Η κατοικία στην Ελλάδα από το 15ο στον 20ο αιώνα, Αθήνα 1981* Σ. Β. Σκοπελίτης, "Φωτογραφίζοντας τα νεοκλασικά", Καθημερινή/Επτά Ημέρες, 10.11.1996, σ. 32.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ