ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Κατάστημα "Τσίλιας"

Περιοχή: οδός Αιόλου 64 & Ευριπίδου
Έτος: 1850-1900
Περιγραφή:
Το κτίριο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αιόλου, Ευρυπίδου και Αγίου Μάρκου, οικοδομήθηκε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Περί το 1905-1910 αποτυπώθηκε σε μια εξαιρετική φωτογραφία της οδού Αιόλου, όπου διακρίνεται ότι στέγαζε στο ισόγειο το πιλοπωλείο Τσίλια. Μέχρι την εποχή εκείνη (τουλάχιστον) ήταν διώροφο, ενώ αργότερα αφαιρέθηκαν τα κολωνάκια της επίστεψης και προστέθηκε άλλος ένας όροφος. Οι εμπορικές χρήσεις διαδέχονται η μια την άλλη σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα (λ.χ., κατάστημα οπτικών Βικάκη το 1900 και Μαρή το 1920, σιδηρικών και οικιακών σκευών Δημητρίου το 1930-1935, κ.ο.κ.). Μεταξύ των ετών 1995-1997 πραγματοποιήθηκε ευρύτατης έκτασης αποκατάσταση-ανακαίνιση και έκτοτε στεγάζει υποδηματοπωλείο (στη θέση του άλλοτε καταστήματος Τσίλια), κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων, κ.ά.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Πολεοδομίας Αθηνών, φάκελοι οικοδομικών αδειών 593/1996 και 253/1997.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ