ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΟικία Σίμου

Περιοχή: οδός Αιόλου 88 & Γεωργίου Σταύρου 2-4
Έτος: 1850
Περιγραφή:
Το διώροφο κτίριο με δώμα, στη γωνία των οδών Αιόλου και Γεωργίου Σταύρου, απέναντι από το κτίριο της Εθνικής Τραπέζης, οικοδομήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Ανήκε στον Ευστάθιο Σίμο (1804-1878), βουλευτή (1843 κ.ε.), πρεσβευτή και υπουργό Οικονομικών (1859, 1868). Κατά την περίοδο της μεσοβασιλείας (1862-1863), το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως οχυρό από τους "Ορεινούς", στη διάρκεια της αιματηρής πολιορκίας της Τράπεζας (20.6.1863). Διατηρείται με κάποιες μεταγενέστερες προσθήκες. Για ένα διάστημα λειτούργησε ως ξενοδοχείο (υπό την επωνυμία "Ιωάννινα" το 1920 και "Ηνωμέναι Πολιτείαι" το 1930), ενώ στο ισόγειο στεγάζει κατά διαστήματα διάφορα εμπορικά καταστήματα, κυρίως ετοίμων ενδυμάτων (1900, 1930, 1991, 2007), υποδηματοπωλείο (1900, 1930, 1935), χαρτοπωλείο (1930, 1935, 1991), αργυραμοιβείο (1930, 1991) κ.ο.κ. Κάποια στιγμή περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ταμείου Υπαλλήλων της Κτηματικής Τράπεζας, και το 1988 χαρακτηρίστηκε διατηρητέο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Έκτοτε ανακαινίστηκε.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, "Εις την Αιολικήν οδόν κατά το 1863", Αθηναϊκαί Μελέται 2/1939* Ε. Σ. Λυκούδης, Το κατάστημα της Εθν. Τραπέζης αμυνόμενον φρούριον, Βιβλιοθήκη Εταιρείας των Φίλων του Λαού, Αθήνα χ.χ.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ