ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Μέγαρο Θεοδωρίδη

Περιοχή: οδός Αιόλου 9 & Πανδρόσου
Έτος: 1897-1900
Περιγραφή:
Το κτίριο που υψώνεται μεταξύ των οδών Πανδρόσου, Αιόλου και Μητροπόλεως οικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα (αναφέρεται για πρώτη φορά στα αρχεία του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών το έτος 1897). Σε πρώτη φάση κτίστηκε το ισόγειο και οι δύο πρώτοι όροφοι, που κοσμούνται από αρκετά νεοκλασικά στοιχεία (υπέρθυρα και παραστάδες στα ανοίγματα), ενώ οι δύο επόμενοι όροφοι προστέθηκαν αργότερα. Αρχικά ανήκε στον Δημήτριο Θεοδωρίδη (από τους ευεργέτες του "Ευαγγελισμού"), κατόπιν στους κληρονόμους του, και μεταπολεμικά περιήλθε στην οικογένεια Μαρτίνου.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ