ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Ναός Ζωοδόχου Πηγής

Περιοχή: οδός Ακαδημίας & Γ. Γενναδίου
Έτος: 1846
Περιγραφή:
Ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής, ρυθμού βασιλικής, οικοδομήθηκε το 1846, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Δημητρίου Ζέζου και σε οικόπεδο που παραχώρησε ο Γεώργιος Γεννάδιος (η οικία του οποίου, κτισμένη ένα χρόνο νωρίτερα, βρισκόταν ακριβώς απέναντι, επί της οδού Ακαδημίας μεταξύ των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Χαριλάου Τρικούπη). Επρόκειτο για μια από τις πρώτες εκκλησίες της αναπτυσσόμενης τότε νέας πόλης (Νεάπολης). Ο Ζέζος θεωρήθηκε από τους κύριους εισηγητές μιας "ελληνο-βυζαντινής" ρυθμολογίας στην αρχιτεκτονική. Το κωδωνοστάσιο προστέθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ξ. Αναστασιάδης, Γεωργίου Γενναδίου βίος-έργα-επιστολαί, Παρίσι 1926* Κώστας Η. Μπίρης, Για την σύγχρονη Αθήνα, Μελέτες και αγώνες, τ. 1ος, Αθήνα 1956* Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 137-138.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ