ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Μέγαρο Δεληγεώργη

Περιοχή: οδός Ακαδημίας & Κανάρη 1
Έτος: 1890
Περιγραφή:
Το τριώροφο μέγαρο μεταξύ των οδών Πινδάρου, Ακαδημίας και Κανάρη, οικοδομήθηκε περί το 1890, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Ernst Ziller (1837-1923), για λογαριασμό του πολιτικού Λεωνίδα Δεληγεώργη (1840-1928). Πρόκειται για ένα κτίριο εκλεκτικιστικού ρυθμού, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους, αρκετά πρωτοποριακούς για την εποχή, τοξωτούς θόλους (που θεωρούνται στοιχείο Art Nouveau) στα ανοίγματα του πρώτου ορόφου και στο υπερυψωμένο πρόπυλο της κυρίας εισόδου, προς την οδό Κανάρη, σε αντίθεση με τα απλούστερα νεοκλασικά υπέρθυρα με παραστάδες, που πλαισιώνουν τα ανοίγματα του δευτέρου ορόφου. Στο μέγαρο στεγάζεται τις τελευταίες δεκαετίες η "Ταινιοθήκη της Ελλάδος".

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Κ. Η. Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήνα 1η έκδ. 1966, 3η έκδ. 1996, σ. 237* Σ. Β. Σκοπελίτης, Νεοκλασικά σπίτια της Αθήνας και του Πειραιά, Αθήνα 1η έκδ. 1975, 2η έκδ. 1981.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ