ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


Κτίριο Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου

Περιοχή: οδός Ακαδημίας 23
Έτος: 1918-1923
Περιγραφή:
Το κτίριο της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1920-1923, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Τσαγρή (1882-1941), εκφραστή ενός νεοακαδημαϊκού εκλεκτικισμού, με επιδράσεις από την Art Nouveau και τη βιεννέζικη σχολή του Otto Wagner.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Ν. Θ. Χολέβας, Ο αρχιτέκτων Β. Γ. Τσαγρής, Αθήνα 1987, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής-Deutsches Architektur Museum, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα: Ελλάδα, Αθήνα 2000.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ