ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ


53ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Περιοχή: οδός Αλκαμένους 75 & Ταρσού (Αχαρνών)
Έτος: 1904
Περιγραφή:
Το σχολείο της οδού Αλκαμένους οικοδομήθηκε το 1904, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Θ. Μιχαλόπουλου. Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα του ύστερου κλασικισμού στο οποίο, όπως παρατηρεί ο Μάνος Μπίρης, επέρχεται αλλοίωση του κλασικού ρυθμού, με τη μετάθεση των ρυθμολογικών στοιχείων από την κανονική τους διάταξη. Εδώ, λ.χ., οι αετωματικές επιστέψεις των παραθύρων έχουν μετατεθεί προς τα επάνω, στη ζωφόρο (φρίζα), ενώ οι οριζόντιοι αλλεπάλληλοι αρμοί διασπούν τους κορμούς των παραστάδων, αναιρώντας την υπόστασή τους. Σήμερα στεγάζει το 53ο Δημοτικό Σχολείο.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Μ. Γ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, Αθήνα 1987, σ. 168-169.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ