ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πολυκατοικία Τετενέ

Περιοχή: οδός Αλωπεκής 25α
Έτος: 1930-1933
Περιγραφή:
Η πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Αλεωπεκής 25α οικοδομήθηκε το 1930-1933, βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη (1992-1969), απόφοιτου της γερμανικής σχολής του Berlin-Charlottenburg. Αποτελεί επεξεργασμένο δείγμα του νέου γερμανικού εκλεκτικισμού, όπου η συμμετρική οργάνωση της πρόσοψης παραπέμπει σε κλασικά πρότυπα, ενώ οι καμπύλες και τα ανάγλυφα διακοσμητικά παραπέμπουν στην Art Nouveau.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Π. Τσολάκης (επιμ.), 50 ετών δράσις του Κώστα Κιτσίκη, 1913-1963, Αθήνα 1965* Δ. Φιλιππίδης, Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, Αθήνα 1984, σ. 168.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ